Navigation: Лабаратория > Биохимични анализатори
Биохимични анализатори

ALCOR – Автоматичен биохимичен анализатор (RANDOM ACCESS) с производителност 180 проби на час

Автоматичен биохимичен анализатор със следните възможности

 • Производителност: 180 проби на час при еднореагентни и 100 проби на час при двуреагентни тестове

 • Аналитични методи: Крайноточкови, Бихроматични крайноточкови, Диференциални крайноточкови, Диференциални крайноточкови с празна проба, Кинетични, Фиксирано време

 • Секция за реактивите с 30 гнезда.

 • Хладилник за секцията с реактиви с възможност за охлаждане до 12 градуса под стайната температура

 • Секция за проби, стандарти и контроли с 30 плюс 20 места: 30 места за кювети с размери 12х56мм и 20 места за кюветки ( 3,5 мл)

 • Секция за реакциите с 80 промиващи се кювети с капацитет до 30000 теста

 • Система за промиване на кюветите с 8 фазова последователност за всяка кювета

 • Система за вътрешно и външно промиване на иглата

 • Обеми за пробата: от 2 до 300uL

 • Обеми за реактива: от 5 до 350 uL

 • Обем в реакционната кювета: 210-350 uL

 • Интуитивен софтуер за управление, оптимизиран за тъч-скрийн монитори. Пълно конфигуриране на разпечатването

 • Програмиране на неограничен брой методи в базата данни, от които 50 могат да бъдат активни

 • Режим спешни тестове

 • Линейна и нелинейна калибрация с 1 до 8 стандарта за метод

 • Качествен контрол на 3 нива за всяка проба, Levey-Jennings графика, мониторинг на лота за реактив, калибратор и контрол, автоматично изключване на грешните резултати от графиките и статистиките

 • Автоматизиран дневник за поддръжка с броячи на работните цикли на важните компоненти

 • Интуитивен софтуер за управление, оптимизиран за тъч-скрийн монитори. Пълно конфигуриране на разпечатването

 • Програмиране на неограничен брой методи в базата данни, от които 50 могат да бъдат активни

 • Компактни размери: в: 40 см х дължина: 67см х ширина 60 см

 • Тегло: 32 кг


 • СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦИЯ, ВКЛЮЧЕНА В ЦЕНАТА:

 • Апарат ALCOR

 • Софтуер “ HI ” за компютър

 • Кабели за връзка с компютър

 • Захранващ кабел

 • Инструкция за работа с апарата

 •  

  SPHERA – Автоматичен биохимичен анализатор (RANDOM ACCESS) с производителност 200 проби на час

  Автоматичен биохимичен анализатор със следните възможности

 • Производителност: 200 проби на час при еднореагентни и 125 проби на час при двуреагентни тестове

 • Аналитични методи: Крайноточкови, Бихроматични крайноточкови, Диференциални крайноточкови, Диференциални крайноточкови с празна проба, Кинетични, Фиксирано време

 • Секция за реактивите с 30 гнезда.

 • Хладилник за секцията с реактиви с възможност за охлаждане до 12 градуса под стайната температура

 • Секция за проби, стандарти и контроли с 60 места за епруветки 12-13мм диаметър 5-7мл или микро-кюветки 0.5-1.5 мл

 • Директна работа с всички видове епруветки от затворени системи за взимане на кръв (вакутейнери)

 • Секция за реакциите с 80 промиващи се кювети с капацитет до 30000 теста

 • Система за промиване на кюветите с 8 фазова последователност за всяка кювета

 • Система за вътрешно и външно промиване на иглата
 • Обеми за пробата: от 2 до 300uL

 • Обеми за реактива: от 5 до 350 uL

 • Обем в реакционната кювета: 210-350 uL

 • Интуитивен софтуер за управление, оптимизиран за тъч-скрийн монитори. Пълно конфигуриране на разпечатването

 • Програмиране на неограничен брой методи в базата данни, от които 50 могат да бъдат активни

 • Режим спешни тестове

 • Линейна и нелинейна калибрация с 1 до 8 стандарта за метод

 • Качествен контрол на 3 нива за всяка проба, Levey-Jennings графика, мониторинг на лота за реактив, калибратор и контрол, автоматично изключване на грешните резултати от графиките и статистиките

 • Автоматизиран дневник за поддръжка с броячи на работните цикли на важните компоненти

 • Баркод четец

 • Компактни размери: в: 49 см х дължина: 60см х ширина 62 см

 • Тегло: 38 кг


 • СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦИЯ, ВКЛЮЧЕНА В ЦЕНАТА:

 • Апарат SPHERA

 • Софтуер “ HI ” за компютър

 • Кабели за връзка с компютър

 • Захранващ кабел

 • Инструкция за работа с апарата


 • ОПЦИИ:

 • Преносим компютър

 •  

  KROMA – Автоматичен биохимичен анализатор (RANDOM ACCESS) с вграден ISE модул и производителност 250 проби на час

  Автоматичен биохимичен анализатор със следните възможности

 • Производителност: 250 проби на час

 • Аналитични методи: Крайноточкови, Бихроматични крайноточкови, Диференциални крайноточкови, Диференциални крайноточкови с празна проба, Кинетични, Фиксирано време

 • Вграден ISE модул за Na+, K+, Li+, Cl- в серум, плазма и дилутирана урина

 • Секция за реактивите с 20 гнезда.

 • Хладилник за секцията с реактиви с възможност за охлаждане до 14 градуса под стайната температура

 • Секция за проби с 9 места за епруветки 12-13мм диаметър 5-7мл или микро-кюветки 3 мл

 • Директна работа с всички видове епруветки от затворени системи за взимане на кръв (вакутейнери)

 • Секция за калибратори с 9 позиции

 • Секция за реакциите с 80 промиващи се кювети с капацитет до 30000 теста

 • Система за промиване на кюветите с 8 фазова последователност за всяка кювета

 • Система за вътрешно и външно промиване на иглата

 • Обеми за пробата: от 1 до 100uL

 • Обеми за реактива: от 180 до 400 uL

 • Обем в реакционната кювета: 200 uL

 • Интуитивен софтуер за управление, оптимизиран за тъч-скрийн монитори. Пълно конфигуриране на разпечатването

 • Програмиране на неограничен брой методи в базата данни, от които 50 могат да бъдат активни

 • Режим спешни тестове

 • Линейна и нелинейна калибрация с 1 до 8 стандарта за метод

 • Качествен контрол на 3 нива за всяка проба,Levy-Jennings графика, мониторинг на лота за реактив, калибратор и контрол, автоматично изключване на грешните резултати от графиките и статистиките

 • Автоматизиран дневник за поддръжка с броячи на работните цикли на важните компоненти

 • Баркод четец

 • Компактни размери


 • СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦИЯ, ВКЛЮЧЕНА В ЦЕНАТА:

 • Апарат KROMA

 • Софтуер за компютър

 • Кабели за връзка с компютър

 • Захранващ кабел

 • Инструкция за работа с апарата


 • ОПЦИИ:

 • Преносим компютър

 •  

  ECHO – Автоматичен биохимичен анализатор с проточна кювета с производителност от 100 до 270 проби на час

  Автоматичен селективен биохимичен анализатор със следните възможности

 • Производителност: 100 проби на час при кинетични и 270 проби на час при крайноточкови тестове

 • Аналитични методи: Крайноточкови, Бихроматични крайноточкови, Диференциални крайноточкови, Диференциални крайноточкови с празна проба, Кинетични, Фиксирано време

 • Секция за реактивите с 3 сменяеми гнезда за общо 27 реактива с обем 25 мл или 18 гнезда за шишенца от 40 мл

 • Хладилник за секцията с реактиви с възможнжст за охлаждане до 15 градуса под стайната температура

 • Сменяема секция за проби с 1 позиция за празна проба, 63 за проби и 16 позиции за стандарти и контроли

 • Секция за реакциите с 96 сменяеми кюветки ( 4 сегмента по 24 гнезда). Темпериране на секцията от стайна температура до 42 степени C

 • Игла за пробите с капацитивен детектор на нивото на течността

 • Обеми за пробата: от 3 до 600uL

 • Обеми за реактива: от 3 до 600 uL

 • Обем необходим за реакцията: 400-600 uL

 • Автоматична дилуция на пробите и стандартите

 • Режим спешни тестове

 • Линейна и нелинейна калибрация с 1 до 8 стандарта за метод

 • Качествен контрол на 3 нива за всяка проба, Levey-Jennings графика, мониторинг на лота за реактив, калибратор и контрол, автоматично изключване на грешните резултати от графиките и статистиките

 • Автоматизиран дневник за поддръжка с броячи на работните цикли на важните компоненти

 • Интуитивен софтуер за управление. Пълно конфигуриране на разпечатването на резултатите

 • Програмиране на 64 метода в паметта. Едно, дву и три-реагентни методи

 • Компактни размери: в: 35 см х дължина: 67см х ширина 70 см

 • Тегло: 45 кг


 • СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦИЯ, ВКЛЮЧЕНА В ЦЕНАТА:

 • Апарат ECHO

 • Софтуер “ ECHO XP ” за компютър

 • Кабели за връзка с компютър

 • Захранващ кабел

 • Инструкция за работа с апарата


 • ОПЦИИ:

 • Преносим компютър

 •  

  Тип “HERA”, производство на фирма Linear Chemicals, Испания

  Полуавтоматичен биохимичен анализатор, със следните характеристики:

 • Отворена система

 • Запаметени 130 метода за измерване;

 • Памет за 600 резултата;

 • Комплект филтри (340, 405, 500, 546, 578, 620 и 670) nm;

 • Вграден LCD дисплей;

 • Вграден термопринтер;

 • Вградена проточна кювета

 • Вградена клавиатура

 •  
  Country Bulgaria
             бул. Тотлебен 69
          София 1606
           тел/факс: 02 / 951 68 80
             e-mail: alned@intech.bg