Navigation: Кардиология > Велоергометрични системи
Велоергометрични системи

HEART SCREEN 112 D/Е - Велоергометрична система

включваща:
 • 12 канален компютризиран електрокардиограф тип “CARDIO PC”

 • Велоергометър тип ERGOSANA- измерване на времето и оборотите в минута, регулиране на натоварването от 20 до 800 W, свьрзване с персонален компютьр, програмиране на натоварването посредством компютьр

 • Програма за велоергометрия със следните вьзможности : 3-6- 12 канала на мониториране в реално време; Отчита сърдечната честота през цялото време; 12 усреднени комплекса в реално време за всеки етап от изследването; НОВО! 12 канален пълен запис на ЕКГ през цялото време /като холтер full disclosure/; Възможност за много протоколи за изследване, предварително програмирани по желание, с вьзможност за препрограмиране; НОВО!RAМР протокол- плавно увеличаване на натоварването; Възможност за ръчна промяна на натоварването по време на изследването; Създаване на рехабилитационен протокол /след предварително загряване/; Аларми:за HR , ST ниво и кръвно налягане; ЕКГ-непрекъснато измерване в реално време на параметрите /анализ/ на усреднените криви; ST анализи; Анализи на Аритмиите; Tрендове: ST- ниво, наклон и площ; J – амплитуда; R – амплитуда; Графики: стойности на натоварване, сърдечната честота, кръвно налягане, RPP, ES, SVES, VES, QT-разстояние; Помощна програма /HELP/ при всички стъпки на изследването.


 • ОПЦИИ:
 • Автоматично измерване на кръвното налягане

 • PC (персонален компютър) с 19” монитор

 • Лазерен принтер

 • С бягаща пътека тип RAM 770 M InnoSprintTreadmill - доплащане

 •  
  Country Bulgaria
             бул. Тотлебен 69
          София 1606
           тел/факс: 02 / 951 68 80
             e-mail: alned@intech.bg