Navigation: Лабаратория > Коаглометри
Kоалгулометър

DIAcolt C1 , производство на фирма DIALAB - Австрия

Едноканален полуавтоматичен коалгулометър със следните възможности:
 • Изследвани параметри: PT, PTT, TT, FIB, Fa-I, Fa-E

 • Обеми (пример за РТ): 1/4 от нормалния обем (РТ: 25 ml проба + 50 ml реагент)

 • Превръщане (конвертиране) на резултатите от секунди в:

 • -INR за PT
  -“U” – mg/dl за Fibrinogen
  -проценти за факторите
 • Инкубационен блок за клетката за измерване – 6 проби, 2 реагента

 • Тегло (маса) – 0,51 кг.

 • Сериен изход за връзка с външен принтер и РС

 • Захранване – мрежово и акумулаторно


 • ОПЦИИ:
 • Термопринтер

 • Програма за работа с компютър

 •  

  ЧЕТИРИКАНАЛЕН КОАГУЛОМЕТЪР

  Тип “ARES”, производство на фирма LINEAR CHEMICALS - Испания
   
  Country Bulgaria
             бул. Тотлебен 69
          София 1606
           тел/факс: 02 / 951 68 80
             e-mail: alned@intech.bg