Navigation: Неврология > Доплери
Доплери


DOPSTUDIO - Екстракраниален доплер на базата на персонален компютър за нервно-съдови или периферно - съдови изследвания, в комплект с две сонди 5 MHz и 8 MHz

Екстракраниален доплер, базиран на персонален компютър, със следните характеристики:

 • Спектрален анализ в реално време (256 точково FFT)

 • Автоматично измерване на параметрите: Pi, Ri, Vmean, Vpeak и т.н.

 • Съставяне на потребителски протоколи на последователността на изследваните кръвоносни съдове и тримерната им визуализация за лесна идентификация. Мястото на изследване върху съда също може да се отбелязва

 • Подходящ за нервно-съдови или периферно-съдови изследвания

 • Изчерпателна цветна или черно-бяла разпечатка, с възможност за лесно изпращане по e-mail.

 • Вградена база данни на изследванията.

 • Възпроизвеждане на запаметени аудио сигнали (Audio Playback)

 • Автоматично регулиране на усилването

 • 5MHz и 8 MHz сонди с директно свързване чрез USB към компютъра


 • СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦИЯ, ВКЛЮЧЕНА В ЦЕНАТА:

 • DopStudio – софтуер за провеждане на доплер изследвания с вграден спектрален анализ

 • Два броя сонди за 5MHz и 8 MHz с директна връзка към USB входовете на компютъра

 • Инструкция за експлоатация


 • ОПЦИИ:

 • Преносим компютър

 •  


  DELICA EMS 9U – Транскраниален доплер на базата на персонален компютър за естракраниални или интракраниални изследвания

  Транскраниален доплер със следните възможности:

 • интракраниален, транскраниален и периферен режим на работа

 • едновременно мониториране на два кръвоносни съда или на две точки от един кръвоносен съд ( само в двуканалния вариант на апарата)

 • Мулти дълбочинно сканиране

 • Спектрален анализ в реално време (256 точково FFT)

 • Автоматично измерване на параметрите в реално време: Pi, Ri, Vmean, Vpeak и т.н.

 • База данни с параметрите на съдовете

 • Режим M-MODE: за бързо получаване сигала от съдове на ръзлична дълбочина което позволява: а) лесно откриване на съдове; б) сравнение на спектъра на нормален и увреден регион за откриване на стеноза и съдов спазъм; в) лесно проследяване на емболии

 • режим Мониторинг: в многоканален и много дълбочинен режим - подходящ за диагностика на церебралната хемодинамика

 • софтуер за автоматично откриване на емболии

 • Запис в базата данни и възможност за възпроизвеждане на аудио и графики.

 • сонди с променлива честота: честотата на сондата може да се намали за по-дълбоко проникване при възрастни или да се повиши за по-чист сигнал при деца. Тази опция също е полезна за различаване на въздушни от плътни емболии

 • автоматично генериране на протокола от изследването и възможност за съставяне на потребителски протоколи

 • интуитивен и лесен за работа софтуер

 • USB връзка с компютър, позволяваща бърза и гъвкава преинсталация на преносим или стационарен компютър


 • СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦИЯ, ВКЛЮЧЕНА В ЦЕНАТА:

 • Доплер 1 – канален с 4 дълбочини

 • Сонда 2 MHz PW

 • Сонда 4 MHz CW

 • Софтуер за транскраниална доплерография

 • Инструкция за експлоатация

 • Ултразвуков гел


 • ОПЦИИ:

 • Двуканален доплер с 4 дълбочини

 • Сонда 8 MHz CW

 • Сонда за Мониторинг

 • Шлем за Мониторинг

 • Преносим компютър

 •  
  Country Bulgaria
             бул. Тотлебен 69
          София 1606
           тел/факс: 02 / 951 68 80
            e-mail: alned@intech.bg