Navigation: Неврология > Електроенцефалография
Електроенцефалография


ЦИФРОВ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФ тип “KT88-2400”

24 канален цифров ЕЕГ, със следните характеристики:

 • Неограничен брой монтажи с възможност за бързо преконфигуриране, оптимизиран за монтаж 20/10

 • 1 – канал ЕКГ; 1-канал ЕМГ; 1 канал дишане; 2- канала EOG

 • Индивидуално конфигуриране на усилването и честотните параметри на всеки канал;

 • Мониториране в реално време на контакта между пациента и електродите. Индикация чрез светодиоди на рекордерното устройство

 • Мощна система за генериране на цифрови филтри

 • Пълен спектрален анализ

 • Автоматично генериране на 2D и 3D топографски карти

 • Неограничено време на мониториране и на запаметяване на ЕЕГ. Запаметените ЕЕГ могат да се преглеждат, анализират и разпечатват

 • База данни на пациентите

 • Фотостимулатор с автоматично (програмируемо) или ръчно управление

 • Видео ЕЕГ (опция)

 • Възможност за интраоперативно мониториране

 • Изцяло цифров дизайн;

 • USB интерфейс, осигуряващ висока скорост на предаване;

 • Авотоматично генериране на разпечатката, включваща графики

 • Експорт на изследванията в стандартен EDF (European Data format ), дава възможност за преглед и анализ на изследването от всеки софтуер, поддържащ този формат

 • Инструкция по експлоатация на български и английски език;
 • СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦИЯ, ВКЛЮЧЕНА В ЦЕНАТА:

 • ЕЕГ Апарат KT88-2400

 • ЕЕГ софтуер за компютър

 • Модул- Фотостимулатор

 • АЕ-001 - Комплект мостови ЕЕГ електроди „Bridge”

 • АЕ-006 -Комплект пациентни кабели за мостовите ЕЕГ електроди;

 • АЕ-002 –Eлектрод за ухо- 2 броя;

 • АЕ-004 Шлем за ЕЕГ - 2 броя;

 • AE-005-Статив за апарата

 •  
  Country Bulgaria
             бул. Тотлебен 69
          София 1606
           тел/факс: 02 / 951 68 80
            e-mail: alned@intech.bg