Navigation: Физиотерапия > Апарати за електростимулация
Апарати за електростимулация


Комбиниран апарат за електротерапия и диагностика тип "COMBOSTIM"

Съвременен комбиниран физиотерапевтичен апарат, съчетаващ широка гама терапевтични токове, модерен дизайн и компактни размери.

 • Голям 4.3 инча ЦВЕТЕН TFT дисплей с висока разделитена способност

 • Вградени над 100 клинични протокола

 • Памет за до 100 потебителски програми • Галваничен ток с интензитет от 0 до 60 mA и автоматична смяна на поляритета


 • Шест вида диадинамични токове – MF, DF, CP, LP, RS, DS

 • Съставяне на последователност от 3 различни тока

 • Автоматична смяна на поляритета


 • Правоъгълни, триъгълни и експоненциални монофазни импулси

 • Продължителност на импулса от 100 uS до 1000ms

 • Продължителност на паузата от 100us oдо 10 сек.

 • Модулация и автоматична смяна на поляритета


 • TENS имулси с продължителност от 50 до 900 us.

 • Честота от 1 до 500 импулса в секунда

 • Модулация и автоматична смяна на поляритета


 • Ток на Треберт

 • Правоъгълни импулси с продължителност 2 ms и пауза 5 ms

 • Модулация и автоматична смяна на поляритета


 • Руски ток . Правоъгълни имулси с честота 2500 Hz модулирани с честота от 1 до 200 Hz


 • Фарадични токове. Правоъгълни импулси с продължителност 2 ms и пауза 20 ms. Модулация и автоматична смяна на поляритета.


 • Неофарадични токове. Триъгълни импулси с продължителност 2 ms и пауза 20 ms. Модулация и автоматична смяна на поляритета


 • Електродиагностика с правоъгълни и триъгълни импулси. Снемане на I/T крива и автоматично определяне на реобаза и хронаксия •  

  Апарат за диадинамични токове и галваничен ток "DIASTIM"

 • 6 вида диадинамични токове: MF; DF; LP; RS; DS; CP

 • Интензитет на тока – 0-60 mA

 • Вграден графичен дисплей

 • 10 вградени потребителски програми /методики/, с възможност за препрограмиране

 • Възможност за програмиране на въздействие с три различни токови форми в една процедура

 •  

  Нискочестотен електростимулатор за триъгълни, правоъгълни и експоненциални импулси "STIMPULS"

 • Форма на импулсите:монополярни, триъгълни–равнобедрени, триъгълни–правоъгълни, експоненциални /фарадични/,правоъгълни

 • Дължина на импулса: 0,1 ms ? 1s, плавно регулируема

 • Дължина на паузата: 10 ms ? 5 sec, плавно регулируема

 • Честота на импулсите: 0,2 Hz ? 100 Hz, плавно регулируема

 • Честотна модулация /брой пакети в минута/: 5 ? 30, регулируемо

 • Интензитет на тока – 0-100 mA, плавно регулируем

 •  

  Апарати за интерферентни и средночестотни токове "INTERFER"

 • Четириполюсна интерференция

 • Двуполюсна интерференция

 • Средночестотни /Руски/ токове

 • Интензитет на тока – 0- 40 mA

 • Честота – 2 500 - 10 000 Hz

 • Резултантна честота - 1 - 200 Hz 30 вградени потребителски програми /методики/, с възможност за препрограмиране

 •  

  Апарат за TENS токове "TENSMED"

 • Двуканален

 • Форма на импулса: Правоъгълна биполярна асиметрична

 • Интензитет на тока – 0 - 80 mA

 • Вграден графичен дисплей

 • Таймер – 60 мин

 •  

  Комбиниран апарат за електротерапия

 • Тип “INTELECT MOBILE STIM”, производство на CHATTANOOGA GROUP – USA

 • Двуканален портативен електротерапевтичен апарат

 • 12 апарата в един корпус - Интерференция – 2 и 4 полюсна

 • TENS

 • VMS токове

 • Високоволтови импулси

 • Микротокове /до 1 mA/

 • Галваничен (постоянен ток)

 • Средночестотни /Руски/ токове

 • Токове на Треберт

 • Моноплярни правоъгълни и триъгълни импулси

 • Диадинамични токове

 •  

  Комбиниран апарат за електротерапия ултразвук
 • Тип “INTELECT MOBILE STIM”, производство на CHATTANOOGA GROUP – USA - Двуканален портативен апарат за електротерапия и ултразвук

 • 12 апарата в един корпус - Интерференция – 2 и 4 полюсна

 • TENS

 • VMS токове

 • Високоволтови импулси

 • Микротокове /до 1 mA/

 • Галваничен (постоянен ток)

 • Средночестотни /Руски/ токове

 • Токове на Треберт

 • Моноплярни правоъгълни и триъгълни импулси

 • Диадинамични токове

 • Ултразвук - 1 MHz и 3 MHz

 • Режими на работа: непрекъснат и честотна модулация – 16, 48 или 100 Hz, с продължителностна импулса 2 ms

 • Дисплей течни кристали

 • Вградена система за калибрация и подгряване на излъчвателя

 • Звукова и светлинна индикация за контакт на излъчвателя с пациента

 •  

  Комбиниран апарат за електротерапия
 • Тип “SM 800 P” - Комбиниран апарат за вакуумтерапия, ултразвук и интерферентни токове

 • 56 -Вградени програми при работа с компютър

 • 12 - Вградени програми за въздействие при различните области от тялото:

  • рамена

  • гръб

  • кръст

  • ръце ( от китката до рамото)

  • плешки

  • стомах

  • китки

  • ханш

  • бедрa

  • колена

  • прасец

  • глезен

 • Вакуум - до12 смHg

 • Ултразвук–1 MHz

 • Интерферентни токове - носеща честота 4100 Hz

 • модулираща честота: 1~ 100Hz

 •  
  Country Bulgaria
             бул. Тотлебен 69
          София 1606
           тел/факс: 02 / 951 68 80
            e-mail: alned@intech.bg