Navigation: Неврология > Електромиографи
Електромиографи

4- КАНАЛЕН ЦИФРОВ ЕЛЕКТРОМИОГРАФ тип “CMS6600A”

 • 4 - канален цифров ЕМГ, за електромиографски, нервоелектромиографски изследвания, изследвания на евокирани потенциали ( ЕП ) със следните характеристики:

 • Метален, висококачествен и износоустойчив модул на апарата с вградени бутони за най-често използваните функции, което улеснява работата на оператора.

 • Възможност за провеждане на следните измервания:

 • Електроневромиографски:

 • -Сензорно нервно провеждане (NCS)
  -Моторно нервно провеждане (MSC)
  -F-вълна
  -Н-рефлекс
  -Blink - рефлекс
  -Гръбначно-мозъчно провеждане (SCCV)
  -Нервно-мускулна репетитивна стимулация (RNS)
  -Електроретинограма – (ERG)

 • Електромиографски:

 • -Спонтанна Електромиография
  -Интерферентна крива
  -Акционни потенциали

 • Допълнителни възможности на модела CMS6600B

 • -Евокирани потенциали (EP)
  -Соматосензорни евокирани потенциали (SEP)
  -Кратки соматосензорни евокирани потенциали (SLSEP)
  -Евокирани потенциали на гръбначния мозък ( SCEP)
  -Аудио евокирани потенциали (AEP)
  -Визуални евокирани потенциали (VEP)

  СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦИЯ, ВКЛЮЧЕНА В ЦЕНАТА:

  1. Главен модул CMS6600A или CMS6600B
  2. Софтуер
  3. Инструкция за работа
  4. Захранващ модул
  5. Захранващ кабел
  6. USB кабел
  7. Аудио кабел
  8. Токов стимулатор
  9. Неутрален кабел
  10. Многократен иглен електрод 0,35 х 40 мм
  11. Многократен иглен електрод 0,6 х 70 мм
  12. Еднократен биполярен иглен електрод 0,35 х 40 мм
  13. Еднократен биполярен иглен електрод 0,6 х 70 мм
  14. Еднократен униполярен иглен електрод
  15. Повърхностен електрод
  16. Дисков електрод
  17. Пръстеновиден електрод
  18. Удължителни кабели

   
  Country Bulgaria
             бул. Тотлебен 69
          София 1606
           тел/факс: 02 / 951 68 80
            e-mail: alned@intech.bg