Navigation: Акушерство и Гинекология > Фетални монитори
Фетални монитори

МОНИТОР ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЕДНОВРЕМЕННО СЛЕДЕНЕ НА ДЕТСКИ СЪРДЕЧНИ ТОНОВЕ И КОНТРАКЦИИ тип “BFM – 800”, производство на фирма Bionics-Корея

 • Детски (на плода) сърдечни тонове:

 • - Цифрово за 2 плода и графично, със звуков сигнал, Непрекъснато, с ултразвуков трансдюсер с честота 2.0 MHz
  - Обхват на измерване – 50 до 240 удара/мин., автоматично следящи промените.
 • Маточни контракции – външно, с трансдюсер за налягане, цифрово и графично

 • - Обхват на измерване - 0 до 99 единици
 • Възможност за маркиране на събитие в даден момент от пациента с пациентен бутон

 • Визуализиране на дисплея

 • - Сърдечна честота
  - Качество на сигнала
  - Включена и изключена аларма
  - статус на разпечатване
  - режим на работа
  - сила на звука
  - състояние на батерията
 • Звук

 • - от доплера, със възможност за усилване и намаляване на звука
  - бипкащ от ЕКГ, със възможност за усилване и намаляване на звука
  - информационен
 • Разпечатване графиките (кривите) на сърдечната честота и маточните контракции на термопринтер:

 • - Скорости на хартията - 1; 2 и 3 см/мин.
  - Периоди на разпечатване, автоматично - 0, 10; 20; 30; 40; 50 и 60 мин.
 • Автоматично зареждане на хартията

 •  

  ПОРТАТИВЕН ФЕТАЛ МОНИТОР тип “BABYCOM”, производство на A&T Medical Agencies

 • Показва феталната сърдечна честота цифрово и звуково

 • Трансдюсер – 2,5 MHz

 • Обхват на измерване – 50 – 210 bpm

 • Батериино захранване – 9 V

 • Тегло – 400гр.

 •  
  Country Bulgaria
             бул. Тотлебен 69
          София 1606
           тел/факс: 02 / 951 68 80
            e-mail: alned@intech.bg