Navigation: Кардиология > Холтери
Холтери

ARGUSYS ER
Портативно записващо устройство с полупроводникова памет, с вграден цифрово-графичен LCD дисплей за настройка и следене кривите на ЕКГ в два канала;
Непрекъснат 24 часа запис и анализ на сърдечната честота, RR вариабилити и ST ниво в два канала (тип full disclosure);
Записва до 300 патологични сьбития с почасов анализ на сърдечната честота HR, ST, камерни и предсърдни екстрасистоли;
Вьзможност за рекласификация на анализа;
Възможност за стартиране без компютър;
ТЕГЛО (маса) – САМО 100гр. – най-лекият холтер;
ОПЦИЯ: Допълнително записващо устройство (рекордер);
 

ABPM –04
 • Холтерна система за изследване и пълен анализ на кръвно налягане и пулс до 48 часа

 • Вграден дисплей и “евент” бутон

 • 600 измервания

 •  

  CARDIO-TENS
 • Комбиниран холтер за кръвно налягане и ЕКГ в два канала

 • Възможност за 48-часов запис на кръвно налягане и ЕКГ в 2 канала

 • Пълен тренд запис на ST-сегмент, ST- наклон и HR

 • Подробен HRV-анализ във вревмева и честотна

 • област

 • Анализ на ЕКГ в реално време и автоматично

 • стартиране на измерване на кръвното налягане

 • при регистриране на ЕКГ аномалии

 • Памет за 1000 измервания на кръвното налягане

 •  
  Country Bulgaria
             бул. Тотлебен 69
          София 1606
           тел/факс: 02 / 951 68 80
            e-mail: alned@intech.bg