Navigation: Хирургия > Електроножове
Електроножове

SURTRON 50 D

Максимална изходна мощност при различните режими:
 • CUT /50W,400 ома/

 • CUT/COAG1 /45W,400 ома/

 • CUT/COAG2 /40W,400 ома/

 • COAG /40W, 400 ома/

 • Работна честота – 600 KHz


 • Приложение:
 • Стоматология

 • Дерматология

 • Бърза помощ

 •  

  SURTRON 80 W

  Максимална изходна мощност при различните режими:
 • CUT /80W,250 ома/

 • BLEND /60W,200 ома/

 • COAG FORCED /50W,150 ома/

 • COAG SOFT /40W,100 ома/

 • BIPOLAR /30W,100 ома/

 • Работна честота – 600 KHz

 • Модулираща честота50-60 KHz


 • Приложение:
 • Детска хирургия

 • Пластична хирургия

 • Съдова хирургия

 • Дерматология

 • Оториноларингология

 • Урология

 • Гинекология

 • Стоматология

 • Ветеринарна медицина

 •  

  SURTRON 120 W

  Максимална изходна мощност при различните режими:
 • CUT /120W,250 ома/

 • BLEND /90W,200 ома/

 • COAG FORCED /80W,150 ома/

 • COAG SOFT /60W,100 ома/

 • BIPOLAR /40W,100 ома/

 • Работна честота – 600 KHz

 • Модулираща честота – 50-60 KHz


 • Приложение:
 • както при 80 W

 •  

  SURTRON 160 W

  Максимална изходна мощност при различните режими:
 • CUT /160W,250 ома/

 • BLEND /120W,200 ома/

 • COAG FORCED /100W,150 ома/

 • COAG SOFT /80 W,100 ома/

 • BIPOLAR /60W,100 ома/

 • Работна честота – 600 KHz

 • Модулираща честота – 50-60 KHz


 • Приложение:
 • както при 80 W

 •  

  SURTRON 200 W

  Максимална изходна мощност при различните режими:
 • CUT /200W, 250 ома/

 • CUT 90% /200W, 250 ома/

 • CUT 80% /200W, 250 ома/

 • CUT 70% /200W,250 ома/

 • BLEND/120W, 200 ома/

 • FORCED COAG /150W, 150 ома/

 • SOFT COAG /90W,100 ома/

 • BIPOLAR CUT /120W, 250 ома/

 • BIPOLAR COAG/100W,100 ома/

 • Работна честота – 600 KHz

 • Модулираща честота – 50-60 KHz


 • Приложение:
 • както при 80 W

 • и още Обща Хирургия

 • Ендоскопия

 • Гастроентерология

 • Неврохирургия

 • Ортопедия

 • Пневмология

 •  

  SURTRON FLASH 80 W

  Максимална изходна мощност при различните режими:
 • CUT /80W,250 ома/

 • BLEND /60W,200 ома/

 • COAG FORCED /50W,150 ома/

 • COAG SOFT /40W, 100 ома/

 • BIPOLAR /30W, 100 ома/

 • Работна честота – 600 KHz

 • Модулираща честота – 50-60 KHz


 • Приложение:
 • както при 80 W

 • Ендоскопия

 • Гастроентерология

 • Неврохирургия

 • Ортопедия

 • Пневмология

 • Естетична хирургия

 •  

  SURTRON FLASH 120 W

  Максимална изходна мощност при различните режими:
 • CUT /120W,250 ома/

 • BLEND /90W,200 ома/

 • COAG FORCED /80W,150 ома/

 • COAG SOFT /60W,100 ома/

 • BIPOLAR /40W,100 ома/

 • Работна честота – 600 KHz

 • Модулираща честота – 50-60 KHz


 • Приложение:
 • както при FLASH 80 W

 •  

  SURTRON FLASH 160 W

  Максимална изходна мощност при различните режими:
 • CUT /160W,250 ома/

 • BLEND /120W,200 ома/

 • COAG FORCED /100W,150 ома/

 • COAG SOFT/80W,100 ома/

 • BIPOLAR /60W,100 ома/

 • Работна честота – 600 KHz

 • Модулираща честота – 50-60 KHz


 • Приложение:
 • както при FLASH 80 W

 •  

  SURTRON FLASH 200 W

  Максимална изходна мощност при различните режими:
 • CUT /200W, 250 ома/

 • CUT 80% /200W, 250 ома/

 • CUT 70% /200W, 250 ома/

 • BLEND /120W, 200 ома/

 • FORCED COAG /150W,150 ома/

 • SOFT COAG /90W,100 ома/

 • BIPOLAR /100W,100 ома/

 • Работна честота – 600 KHz

 • Модулираща честота – 50-60 KHz


 • Приложение:
 • както при FLASH 80 W

 •  
  Country Bulgaria
             бул. Тотлебен 69
          София 1606
           тел/факс: 02 / 951 68 80
            e-mail: alned@intech.bg