Languages:
Navigation: Физиотерапия > Лазери
Лазери

Тип “LASERMED”, производство на CARCI

 • Инфрачервен лазер, със следните възможности

 • Вграден микропроцесор

 • Автоматично дозиране

 • Автоматично и ръчно настройване на времето за третиране

 • Вграден дисплей

 • Импулсна мощност – 60 W

 • Дължина на вълната – 905 nm

 • Инструкция по експлоатация

 •  

  Тип “INTELECT MOBILE LASER”, производство на CHATTANOOGA , USA
  -Лазер, със следните възможности:
  -Възможност за два режима на работа – непркъснат и пулсиращ;
  -Вграден графичен LCD дисплей;
  -Визуализация на контрола върху енергията;
  -Над 30 терапевтични програми;
  -С възможност за работа на четири дължини на вълната 670 nm, 850 nm, 880 nm и 950 nm;


  ИЗЛЪЧВАТЕЛИ:

 • LED диод 670 nm 10 mW;

 • Диоден лазер 850 nm 100 mW;

 • Диоден лазер 850 nm 200 mW;

 • Комплексен излъчвател, съставен от 33 диода с обща мощност 690 mW:

 • - 5 лазера х 50 mW – 850 nm;
  - 12 LED диода х 10 mW – 670 nm;
  - 8 LED диода х 25 mW – 880 nm;
  - 8 LED диода х 15 mW – 950 nm;
 • Диоден лазер 850 nm 40 mW;

 • Диоден лазер 850 nm 150 mW;

 • Диоден лазер 850 nm 300 mW;

 • Диоден лазер 850 nm 500 mW;

 • Комплексен излъчвател, съставен от 33 диода с обща мощност 940 mW:

 • - 5 лазера х 100 mW – 850 nm;
  - 12 LED диода х 10 mW – 670 nm;
  - 8 LED диода х 25 mW – 880 nm;
  - 8 LED диода х 15 mW – 950 nm;
 • Комплексен излъчвател, съставен от 33 диода с обща мощност 1 440 mW:

 • - 5 лазера х 200 mW – 850 nm;
  - 12 LED диода х 10 mW – 670 nm;
  - 8 LED диода х 25 mW – 880 nm;
  - 8 LED диода х 15 mW – 950 nm;
 • Комплексен излъчвател, съставен от 33 диода с обща мощност 565 mW:

 • - 12 LED диода х 10 mW – 670 nm;
  - 13 LED диода х 25 mW – 880 nm;
  - 8 LED диода х 15 mW – 950 nm;
 • Комплексен излъчвател, съставен от 9 диода с обща мощност 290 mW:

 • - 5 лазера х 50 mW – 850 nm;
  - 4 LED диода х 10 mW – 670 nm;
 • Комплексен излъчвател, съставен от 9 диода с обща мощност 540 mW:

 • - 5 лазера х 100 mW – 850 nm;
  - 4 LED диода х 10 mW – 670 nm;
 • Комплексен излъчвател, съставен от 9 диода с обща мощност 1 040 mW:

 • - 5 лазера х 200 mW – 850 nm;
  - 4 LED диода х 10 mW – 670 nm;
 • Комплексен излъчвател, съставен от 13 диода с обща мощност 265 mW:

 • - 3 лазера х 50 mW – 850 nm;
  - 7 LED диода х 10 mW – 670 nm;
  - 3 LED диода х 15 mW – 950 nm;
 • Комплексен излъчвател, съставен от 13 диода с обща мощност 415 mW:

 • - 3 лазера х 100 mW – 850 nm;
  - 7 LED диода х 10 mW – 670 nm;
  - 3 LED диода х 15 mW – 950 nm;
 • Комплексен излъчвател, съставен от 13 диода с обща мощност 715 mW:

 • - 3 лазера х 200 mW – 850 nm;
  - 7 LED диода х 10 mW – 670 nm;
  - 3 LED диода х 15 mW – 950 nm;
 • Комплексен излъчвател, съставен от 19 диода с обща мощност 325 mW:

 • - 6 LED диода х 10 mW – 670 nm;
  - 7 LED диода х 25 mW – 880 nm;
  - 6 LED диода х 15 mW – 950 nm;
   
  Country Bulgaria
             бул. Тотлебен 69
          София 1606
           тел/факс: 02 / 951 68 80