Navigation: Физиотерапия > Апарати за пасивно раздвижване
Апарати за пасивно раздвижване

Тип “FISIOTEK 2000”, производство на RIMEC- Италия

Апарат за раздвижване на долен крайник (бедро, коляно, глезен) със следните възможности:
-FISIOTEK е водещ апарат в сектора на пасивната рехабилитация, предлагащ серия от модели, задоволяващи различни нужди на оператора.
-Използва памет- карта - карта с вграден микрочип, съхраняваща оперативните данни на апарата за всеки индивидуален пациент.
-Това прави подготовката на апарата по-лесна и по-бърза след първия възстановителен период за следващите периоди.
 

Тип “FISIOTEK HP 2”, производство на RIMEC- Италия

Апарат за раздвижване на горен крайник ( рамо, лакът, китка), чрез непрекъснато пасивно движение (CPM ) за пасивна рехабилитация (повдигане-ротация-свиване/разтягане –предно/ задно наклоняване ) с памет- карта .
 • Граници на движение на рамото:

 • -Височина 5 градуса до 180 градуса Аддукция/Абдукция (приближаване/раздалечаване) 35 градуса до 150 градуса Вътрешна /Външна ротация 90 градуса до 0 градуса до 90 градуса
 • Граници на движение на лакътят:

 • -Свиване- разтяганe 0 градуса до 150 градуса;
  -Проно(по очи)-завъртане навън 90 градуса до 0 градуса до 90 градуса
 • Граници на движение на китката:

 • -Свиване- разтягане 80 градуса до 0 градуса до 80 градуса;
  -Лакътно и радиално отклонение 20 градуса до 0 градуса до 30 градуса;
 • Програмируеми функции:Скорост в две направлени: min. 1,5 градуса /sec. до 5,5 градуса/sec.

 • -Продължителност на манипулацията;
  -Автоматично увеличаване на обхвата на движение в двете граници;
  -Пауза в границите на движение;
  -Загряващи цикли;
   
  Country Bulgaria
             бул. Тотлебен 69
          София 1606
           тел/факс: 02 / 951 68 80
            e-mail: alned@intech.bg