Navigation:Кардиология > Електрокардиографи

 

CardioExpert 12- канален компютърен ЕКГ


 

 

  • Безжична Bluetooth връзка или USB връзка
  • Автоматичен анализ на QRS комплекса
  • Мониториране в 12 канала
  • Автоматичен и ръчен запис с продължителност до 1 час
  • HRV анализ
  • Изчисление на BMI за пациента
  • Маркери за ръчно оразмеряване
  • Конфигуриране на разпечатката
  • База данни с ЕКГ на пациентите
  • Експорт в PDF формат

 

 

 

 

 

 

 Country Bulgaria
           бул. Тотлебен 69
        София 1606
         тел/факс: 02 / 951 68 80
          e-mail: alned@intech.bg