Navigation: Физиотерапия > Свръхвисокочестотни апарат /Радари/
Свръхвисокочестотни апарат /Радари/

Тип “BERNINI STUDIO”, производство на фирма “LED”- Италия
Радар със следните възможности:
-Импулсен и непрекъснат режим на работа;
-Изходна мощност – 250 W;
-Основна честота: 2 450 MHz;
-Продължителност на импулса:
 • в импулсен режим - 50 - 800 ms;

 • в непрекъснат режим- 400 ms;

 • -Импулсна честота – 1 Hz - 4 Hz;
  -Коефициент на запълване в импулсен режим: 20 % - 80 %;
  -Вградени 240 програми за терапия, с възможност за препрограмиране /съставяне на методики по желание на лекаря/;
  -Вграден LCD дисплей;
  -Таймер: 1 до 30 мин;
  -Тегло /маса/: 30 кг;
  -Размери: 105 х 62 х 60 см;
  -Кръгъл апликатор /излъчвател/;
  ОПЦИИ:
  -3-дименсионен излъчвател;
  -Правоъгълен излъчвател;
   

  РАДАРИ, производство на фирма “ITO”- Япония в два варианта:
 • I-ви вариант - тип PM 800 S – едноканален;
 • II-ри вариант - тип PM 800 W - двуканален;
 • Възможности и за двата варианта:
  -Импулсен и непрекъснат режим на работа;
  -Широка гама от продължителности на импулса;
  -Лесна смяна на излъчвателите;
  -Възможност за едновременно независимо третиране на 2 полетаили два пациента с различни излъчватели /модел PM 800 W/;
  -Магнетрон – с инверторно управление;
  -Основна честота – 2 450 MHz +/- 50 MHz;
  -Изходна мощност: 200 W max, в непрекъснат режим, за тип PM 800 S, 2 x 200 W max, в непрекъснат режим, за тип PM 800 W;
  -Импулсна честота – 0,5 Hz и 1 Hz;
  -Продължителност на импулса 100 - 500 ms;
  -Съотношение импулс – пауза: 5 % до 50 %;

  Консумирана мощност:
  -PM 800 S – 600 VA;
  -PM 800 W – 2 x600 VA;
  -Таймер – 1 до 30 min, цифров, с памет;
 • Тегло /маса/: PM 800 S – 65 кг;

 • PM 800 W – 80 кг;

 • Параболичен излъчвател, ф 170 мм;

 • Правоъгълен излъчвател, 463 х 15 мм;

 •  
  Country Bulgaria
             бул. Тотлебен 69
          София 1606
           тел/факс: 02 / 951 68 80
            e-mail: alned@intech.bg