Navigation: Физиотерапия > Апарати за ултразвукова терапия
Апарати за ултразвукова терапия

Ултразвукови апарати, производство на CARCI
I ви ВАРИАНТ - тип “SONOMED IV” - Честота – 1 MHz;
II ри ВАРИАНТ - тип “SONOMED III” - Честота – 3 MHz;
И за двата варианта:
-Излъчвана ултразвукова мощност /в пулсиращ режим – 0 -3 W/cm2 и в непрекъснат режим - 0 -2 W/cm2/;
-Вграден таймер;
-Режими на работа: Непрекъснат и Модулиран;
-Честота на модулация /100 Hz с коефициент на запълване 10 %; 20% и 50 %;
-48 Hz с коефициент на запълване 10 %; 20%;
-16Hz с коефициент на запълване 10 %; 20%.
 

Ултразвукови апарати, производство на CARCI
III ти ВАРИАНТ - тип “SONOMED V”;
Две работни честоти – 1 MHz и 3 MHz;
Режими на работа:
-непрекъснат и честотна модулация – 16, 48 или 100 Hz;
-Коефициенти на запълване: 10%, 20% или 50%;
-Дисплей течни кристали;
-80 вградени протокола /методики/ за терапия;
 

Тип “INTELECT MOBILE SOUND”, производство на CHATTANOOGA, USA
Портативен с две работни честоти - 1 MHz и 3 MHz;
Режими на работа:
-непрекъснат и честотна модулация – 16, 48 или 100 Hz, с продължителностна импулса 2 ms;
-Дисплей течни кристали;
-Вградена система за калибрация и подгряване на излъчвателя;
-Звукова и светлинна индикация за контакт на излъчвателя с пациента;
-Ултразвуков излъчвател 5 cm2;
ОПЦИИ:
- Излъчвател 1 cm2;
- Излъчвател 2 cm2;
- Излъчвател 10 cm2;
 

Тип “SONIC” , производство на унгаро-американската фирма INNOMED MEDICAL Inc
Портативен апарат за ултразвукова мощност, сьс следните вьзможности:
-Изльчвана ултразвукова мощност - 0,1 - 0,9W/cm2;
-Стьпка 0,1W/cm2;
-Ултразвукова модулация - 50%;
-Ефективна изльчвана площ - 4,2cm2;
-Сигнализира за влошен контакт;
-Вьзможност за работа под вода;
-Тегло – САМО 190 грама.
 
Country Bulgaria
           бул. Тотлебен 69
        София 1606
         тел/факс: 02 / 951 68 80
          e-mail: alned@intech.bg